Thẻ lưu trữ: bệnh nói nhảm

Bệnh sốt xuất huyết lây truyền qua đường nào?

Đường lây truyền của bệnh

– Thầy: Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào vậy hả các em?
– Trò: Dạ, thưa thầy, qua…đường hàng không ạ
– Thầy: Sao lại qua đường đó?
– Trò: Vì muỗi vằn sau khi chích hút máu xong bay đi truyền bệnh từ người này sang người khác ạ.

Chữa Bệnh nói nhảm

Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Ông bác sĩ bảo:

– Tôi có thể kê đơn giúp ông nhà thôi không nói nữa.

– Bà khách phản đối: Ồ không! Ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho ông ấy nói rõ hơn một chút.