Thẻ lưu trữ: truyen cuoi ai la nguoi khon ngoan

Ai là người khôn ngoan

Truyện cười ai là người khôn ngoan

“Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
– Cô giáo: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
– Vova: Thưa cô! Cô tin chắc chứ?
– Cô giáo: Chắc chắn”