Thẻ lưu trữ: truyen cuoi ai so ai hon

Ai sợ ai hơn

Truyện cười ai sợ ai hơn

Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo… hôm qua thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 30% .