Thẻ lưu trữ: truyen cuoi bo con nha vova

Bố con nhà Vova

Truyện cười bố con nhà Vova

Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu. Bố hỏi:
– Vô va, sao con buồn thế.
– Con bi điểm 0 môn toán.
– Sao lại bị điểm 0.
– Cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4.
– Thế thì đúng rồi còn gì nữa.
– Cô giáo lại hỏi con 2×2 bằng mấy.
– Thế thì khác đéo gì nhau
– Đấy, con cũng trả lời y như thế.