Thẻ lưu trữ: truyen cuoi cha con nong dan

Cha con nông dân

Truyện cười cha con nông dân

Một ông nông dân lái xe công nông chở con gái lớn ra tỉnh mua sắm. Ông mua cho cô gái

một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Trên đường về hai bố con bị một toán cướp chặn đường

cướp sạch cả xe lẫn đồ . Hai người thất thểu đi bộ tiếp. Ông bố nói:

– Đời không biết thế nào mà lần. Đang vui vẻ thế mà loắng cái đã mất hết cả. Tội nghiệp con

bị chúng nó lấy mất cái dây chuyền đẹp.

Cô gái nhìn quanh, thò tay vào chỗ kín lấy ra sợi dây chuyền. Ông bố vừa mừng vừa ngạc

nhiên. Ngẫm nghĩ một lúc ông nói:

– Chán quá, hôm nay mà mẹ con cũng đi cùng thì chúng ta bây giờ vẫn còn xe công nông để

đi !