Thẻ lưu trữ: truyen cuoi chung co ngoai pham

Chứng cớ ngoại phạm

Tryện cười chứng cớ ngoại phạm

Cảnh sát truy gặn: “chắc chắn là anh phóng hỏa đốt ngôi nhà đó. Khai thật đi!”
Kẻ tình nghi: “Tuyệt đối không phải tôi đâu. tôi có chứng cớ vắng mặt tại hiện trường mà.”
Cảnh sát: “Nói xem!”
Kẻ tình nghi: “Lúc lửa cháy, tôi đang trộm tiền ở nhà kế bên!”