Thẻ lưu trữ: truyen cuoi dan gian can doi

Cân đối

Truyện cười cân đối

– Quỷnh: Giờ kiểm tra mà bà copy như vậy không sợ lé mắt sao ?
– Mắm: Không sợ!
– Quỷnh: Tại sao?
– Mắm: Thì tôi copy thằng Tròn ngồi bên phải, rồi lại liếc sang copy thằng Béo ngồi bên trái. Cân đối nhau như vậy lé sao được?
– Quỷnh: Bó tay!