Thẻ lưu trữ: truyen cuoi day boi cho gai

Dạy bơi cho gái

Truyện cười dạy bơi cho gái

– Này, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào mày?

– Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng,một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng và mông

của nàng.

Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên,aaaaa…người ta sẽ chú

ý. Mà mày cóbạn gái mới hay sao đấy?

– Đâu có, tao dạy đứa em gái ấy mà.

– Ôi dào, em gái thì quẳng mịa nó xuống nước! Bơi được tuốt!