Thẻ lưu trữ: truyen cuoi doi dap

Tiền nào của nấy

Truyện hài tiền nào của nấy

bé trai cầm 1 tờ tiền qiả vào 1 cửa hànq đồ chơi và mua 1 cái máy bay.
Cô phục vụ nói: cháu bé…tiền củacháu là tiền qiả.€€€€€€€€€
Cậu bé: thế cô nqhĩ máy bay của cô là đồ thật à. €€€€€€€€€€€€€


=> Tiền nào của nấy