Thẻ lưu trữ: truyen cuoi hay moi gay

Kẻ thứ ba

Truyện cười 18+ – Kẻ thứ ba

Một sĩ quan về nhà bắt gặp vợ ngoại tình với 1 sĩ quan khác, ông bình tĩnh nói:

– Ông ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông

.Sau đó ông ta đề nghịbắn 2 phát đạn lên trời, rồi cả hai giả vờ chết, nếu bà vợ ôm người nào thì người đó sẽ ở lại với bà ta.Nghe tiếng súng nổ bàvợ mở cửa và kêu to:

– Anh ơi chui ra đi, cả 2 thằng ngu đều chết hết rồi…