Thẻ lưu trữ: truyen cuoi mot dieu uoc

Một điều ước

Truyện cười một điều ước

Anh đang ước 1 điều
-Anh ước gì?
-A ước,1 ngày,E sẽ lên nhà A
-Vâng
-Rồi A dẫn E lên phòng  A
-Ơ..vâng
-Rồi A mở cửa ra, đẩy E lên giường A
-(xấu hổ )Đồ quỉ
-Rồi A lấy chăn, chùm lên người 2 đứa
-Để A khoe cái đồng hồ phát quang mẹ A mới mua