Thẻ lưu trữ: truyen cuoi thu nuoc tieu

Thử nước tiểu

Truyện cười hay-thử nước tiểu

Trong một hãng rượu tại Napa Valley, California, chuyên viên thử rượu vừa qua đời. Chủ hãng lo lắng đăng báo, kiếm người thay thế.

Một anh chàng say rượu bí tỉ, quần áo rách rưới tới xin việc. Chủ hãng muốn tống cổ anh say rượu đi chỗ khác chơi nhưng vẫn muốn thử tài anh ta xem sao. Chủ hãng ngoắc tay và cô hầu bàn mang ra một ly rượu. Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn và nói:

– Rượu vang đỏ loại Muscat, 3 tuổi, trồng ở miền bắc của Napa Valley, chứa trong thùng thép!

– Đúng thế! – chủ hãng tuyên bố.

Ông lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một ly rượu khác. Anh chàng say sượu nâng ly lên, uống cạn, lè nhè nói:

– Rượu vang đỏ, Cabernet, 8 năm, trồng tại phía tây Nam của Napa Valley, chứa trong thùng gỗ sồi!

Chủ hãng phục lăn. Ông nháy mắt cho cô thư ký ngầm ra hiệu. Cô thư ký bưng ra một ly nước tiểu. Gã say rượu mắt nhắm mắt mở uống cạn. Uống xong gã lè nhè nói:

– Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai 3 tháng… Và nếu không cho tôi việc, tôi sẽ nói toạc tên bố đứa bé!