Thẻ lưu trữ: truyen cuoi tinh

loại kẹo tình yêu, gia đình

truyện cười loại kẹo tình yêu, gia đình

Bi:Này! Sao bây giờ bọn trẻ cứ thích nhai kẹo cao su thế?

Bô: Dễ hiểu thôi! Vì bọn trẻ muốn thử hương vị của “Tình yêu và gia đình”.

Bi: Tớ không hiểu.

Bô: Nhai kẹo cao su lúc đầu gọi là “tiền hôn nhân” thì vừa thơm, vừa  ngọt, vừa dẻo. Về sau, sang giai đoạn “hôn nhân” thì thơm hết, ngọt cũng  hết, chỉ còn dai như chão. Nuốt không được mà nhả không xong.

Bi:À!