Thẻ lưu trữ: truyen cuoi uoc mo cua Natasha

Ước mơ của Natasha

Truyện cười Ước mơ của Natasha

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của

mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống

nghe muốn làm bác sĩ… Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

– Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

Natasha băn khoăn đáp:

– Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?