Thẻ lưu trữ: truyen cuoi viec cua dan ong

Việc của đàn ông!

Truyện cười việc của đàn ông!

Chồng đang xem ti vi thì vợ giục:
– Anh đi chợ đi!
– Đó không phải là công việc của đàn ông! – chồng đáp.
– Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
– Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu?