Thẻ lưu trữ: truyen cuoi vova hoc nhay xa

Vova học nhẩy xa

Truyện cười Vova học nhẩy xa

Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
Vô va: Hôm nay con thi trượt môn thể dục.
– Sao lại thi trượt, con giỏi thể dục lắm cơ mà.
– Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhẩy xa, cô giáo bảo: “Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc”.
Bố: Thế thì đứng bằng con cặc à!!?
– Thì con cũng nói với cô y như thế! Vova trả lời