Thẻ lưu trữ: truyen cuoi vova thi van dap

Vova thi vấn đáp

Truyện cười vova thi vấn đáp

Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp. 
Thầy giáo hỏi : 
– Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không?? 
Vova nhìn lên trần nhà và đếm: 
– Thưa thầy có 4 cái ạ!!! 
– Sai rồi, có năm cái. 
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn. 
Kỳ thi sau,Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ, 
– Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!! 
Vova thản nhiên đáp : 
– 5 cái ạ!!! 
– Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!! 
– Em mang thưa thầy!!! 
Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!