Thẻ lưu trữ: truyen cuoi vova thu phi

Vova Thu phí

truyện cười vova thu phí

Vova đón ở ngưỡng cửa những thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
– Em nhìn thấy anh ôm hôn Masha!
– Không phải nói to vậy, này cho em 5 đô.
– Cám ơn, này trả anh 2 đô thừa.
– Thừa???????
– Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau – 3 đô.