Thẻ lưu trữ: truyen hai hang nhat

Bên nào nặng hơn

Truyện cười hay – Bên nào nặng hơn

1 anh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc vì wá mệt nên anh nói vs mẹ
– Con mệt wá mẹ xuống đi bộ đc ko?
-Sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió mà sao chở tao mày than hả ?
-Con hỏi mẹ bên hiếu va bên tình bên nào nặng hơn?
-Tất nhiên bên hiếu rồi
-Hiếu nặng thì hiếu xuống đi bộ đi